Нашите предимства

Старобински торфобрикетен завод - един от най-големите в Беларусия производители и доставчик на горивни брикети.

Съвременни технологии

Компанията е въвела и успешно прилага система за управление на качеството в съответствие с требованията на ИСО 9001: 2008, система за управление на околната среда, която отговаря на изискванията на ИСО 14001: 2004 и професионална система и безопасност за управление на охраняването на труда, отговарящо на изискванията на OHSAS 18001: 2007

Производствен потенциал

Разполагайки с достатъчно природен ресурс, висок производителен потенциал, високо квалифициран персонал на работници и специалисти, компанията е добре позиционирана за по-нататъшно засилване на ефективността на производството, въвеждане на нови технологии и подобряване на технологичните процеси, осигуряване на високо качество, на всички видове работа и на крайния продукт.

Екологично производство

Продукцията, която компанията я произвежда е екологично чиста, тъй като суровинна база беше извън петното на замърсяването от аварията в Чернобилската АС. Суровинната база на клона торфен масив "Птич", който се намира на територията на районите Случки, Уезденски и Пуховически.

Ефективна възвръщаемост

Торфените брикети имат висока горивна способност, която е равна на нискокачествени кафяви въглища. Продължителност на горене и пренос на топлина от димните единици е в 2-3 пъти повече, отколкото при използването на дърво.

Продукция

Производство на горивни брикети. Да купиш горивни брикети на едро.

Брикети от горивна марка БТ-1 СТБ 1919-2008

Брикети предназначени както и за комунално-битовите нужди, така и за изгнарянето в малките и големите водонагреваващите и паровите котли. Показатели за качество на брикетите отговарят на стандартите: - Maсовата част от общото съдържание на влага в работно състояние не повече от 16% - Съдържанието на пепел не повече от 15% - Механична якост на не по-малко от 95% - Масова част от глоби в размер на не повече от 5% - масова част на частично разрушени брикети не повече от 25%.

Брикети от горивни брендове БT-2 СТБ 1919-2008

Брикетите са предназначени за комунално-битови нужди, така и за изгаряне в малки и големи водни и парни котли. Показатели за качество на брикетите отговарят на съответните стандартите: - Масова част от общото съдържание на влага в работно състояние не повече от 20% - Съдържанието на пепел не повече от 23% - Механична якост на не по-малко от 94% - Масова част на мелочи не повече от 7% - Масова част от частично разрушени брикети не повече от 25%.

Торф за приготвяне на компости СТБ 832-2001

На предприятието торфът за пргиотвяне на компости се извличча от от равнинните депозити. Разработеният слой от торфен депозит има степен на разложение на не по-малко от 20%. Показателите за качеството на брикетите отговарят на съответните стандарти: - Масова част от общото съдържание на влага в работно състояние не повече от 60% - Съдържанието на пепел не повече от 25% -Замърсеност не повече от 10%

Години на пазара

39

Служители

501

Изтеглени тонове торф

16767990

Тонове брикети

7697900

Награди

10

Клиенти

401

Абонирайте се за специални оферти

Оставете Вашия имейл и ние ще Ви информираме за нашите промоции

Обратно горе