Брикети от горивна марка БТ-1 СТБ 1919-2008

Брикети предназначени както и за комунално-битовите нужди, така и за изгнарянето в малките и големите водонагреваващите и паровите котли. Показатели за качество на брикетите отговарят на стандартите: - Maсовата част от общото съдържание на влага в работно състояние не повече от 16% - Съдържанието на пепел не повече от 15% - Механична якост на не по-малко от 95% - Масова част от глоби в размер на не повече от 5% - масова част на частично разрушени брикети не повече от 25%.

Брикети от горивни брендове БT-2 СТБ 1919-2008

Брикетите са предназначени за комунално-битови нужди, така и за изгаряне в малки и големи водни и парни котли. Показатели за качество на брикетите отговарят на съответните стандартите: - Масова част от общото съдържание на влага в работно състояние не повече от 20% - Съдържанието на пепел не повече от 23% - Механична якост на не по-малко от 94% - Масова част на мелочи не повече от 7% - Масова част от частично разрушени брикети не повече от 25%.

Торф за приготвяне на компости СТБ 832-2001

На предприятието торфът за пргиотвяне на компости се извличча от от равнинните депозити. Разработеният слой от торфен депозит има степен на разложение на не по-малко от 20%. Показателите за качеството на брикетите отговарят на съответните стандарти: - Масова част от общото съдържание на влага в работно състояние не повече от 60% - Съдържанието на пепел не повече от 25% -Замърсеност не повече от 10%

Абонирайте се за специални оферти

Оставете Вашия имейл и ние ще Ви информираме за нашите промоции

Обратно горе