Решението за изграждане на торфопредприятието "Старобинско" в зависимост от необходимостта от осигуряване с гориво населението на Солигорска и Солигорско, както и частично Любански, Слуцки и Копълски райони.

Проектното задание за изграждането му е съставено и издадено от проектно-технологичния и конструкторно изследователския институт "Белгипроторф" за управление на торфената промишленост на БССР въз основа на броя на заданията № 11/65, одобрен от Съвета на националната икономика, както и съгласуван с Държавния комитет по планиране на БССР на 12 март 1965 година и заглавният списък за проектирането и разработването на работа, одобрен от държавната комисия по Строителство на СССР на 30 януари 1965 година с писмо номер AЪ -419 / 13-670.

Суровинната база на торфопредприятието е трябвало да стане торфяните месторождения «Гричино-Старобинско», «Киевец» и «Величковическо», разположени в Солигорски, Любански и Лунинецки райони от региони Минск Брест.

През 1968 година, е създадена дирекция на завода, която е координирала и контролирала наблюдаването на строителството на суровинната база и достъпа към пътищата.

В промишлената експлоатация заводът постъпи през 7 юли 1977 гоина. Тази дата е рожденият ден на предприятието. През първата година работата на екипа на завода е произвел 46,9 хиляди тона брикети - 117% от планираният план. Палнът от брутния випуск на продукцията беше изпълнен на 108.8, обемът на продажбите - до 118,5, производителността на труда от 111.2%.

През двете години на десети петгодишен план за брутната продукция се извърши от завода 108, обемът на продажбите - 124 процента. Това стана основа за възлагане на персонала на завода за постижения в социалистическото съревнование Прехождащо Червено знаме на ЦК на КПБ, Съвета на Министрите на БССР и Белсовпроф в 1977-та и също такава награда от ЦК на КПСС, на Министерския Съвет на СССР и ВЦСПС през 1978 година.

Вследствие на Всесъюзният социалистичен конкурс през 1979 година екипа е награден с диплома от 2-а степен. За изключителни постижения в хода на работата, за успехи в социалистическия конкурс на екипа на завода през 1985 година е награден с "Памятен знак", през 1984, 1986 и 1988 години – Прехождащо Червено Знаме на ЦК на КПСС, на Министерския съвет на СССР и ВЦСПС, двойно бил внесен на Дъската за почета ВДНХ на СССР и пет пъти се присъждат Дипломи в тези престижни, през онези години изложби.

Старобинският торфобрикет завод, въпреки наличието на местни торфопредприятия, а те в Републиката са 22, охотно придобиват клиенти от всичките краища на републиката. През 1998 година за изключителни достижения от Координационния комитетът на Програмата "Партньорство поради прогреса" заводът е награден с отличена наградата "Златен Меркурий".

През ноември 2003 година Старобинският торфобрикетен завод почва да експортира своята продукция в Швеция.

Абонирайте се за специални оферти

Оставете Вашия имейл и ние ще Ви информираме за нашите промоции

Обратно горе